Svenska partier

Politik i Sverige sker inom en ram av en parlamentarisk representativ demokratisk konstitutionell monarki. Den verkställande makten utövas av regeringen, som leds av Sveriges statsminister. Den lagstiftande makten ligger hos både regeringen och parlamentet, varav dessa valdes i ett flerpartisystem. Rättsväsendet är oberoende, utses av regeringen och anställda fram till pensioneringen.

Sverige har en typisk västeuropeiska demokratins historia, som börjar med den gamla vikingatiden Ting val kungar, slutar med en vanlig kungamakten i den 14: e århundradet, att under perioder blev mer eller mindre demokratiskt beroende på allmänna europeiska trenderna. Den nuvarande demokratisk regim är en produkt av en stabil utveckling av successivt lagt demokratiska institutioner som infördes under 19-talet fram till 1921, när kvinnor rösträtt infördes. Den svenska regeringen har anslutit sig till parlamentarismen – de jure sedan 1975, de facto sedan 1917.

Sedan den stora depressionen, har svensk nationell politik till stor del dominerats av socialdemokratiska arbetarpartiet, som har innehaft ett flertal (och ibland en majoritet) i parlamentet sedan 1917.