Internationell insyn

Internationell insyn

På denna sida vill vi från andra länder ta del av deras problem och huvudsakliga vändpunkter för att själva kunna få inspiration.

Nederländerna 2009

NEDAN BESKRIVS NÅGRA VÄNDPUNKTER KRING SAMHÄLLET I ÖVRIGT, DESSA ÄR TIDIGARE FÖRFATTADE AV DPK NEDERLÄNDERNA, (HISTORIA)

Vändpunkt 1: ökad sysselsättning Anledningen till att många av oss är oroliga för framtiden är att vi har glömt hur det är att vara självständiga. Regeringen gör rätt i att skära ner, kostnaderna måste minska. Alla vet att det finns svåra tider som kommer. Hur kan vi lyckas hitta lösningar på våra problem? Genom självtillit i företaget och hårt arbete! Därför är DPK starkt för att främja entreprenörskap. Hur kan vi göra det? För det första måste det vara enklare med färre regler. DPK vill halvera den administrativa bördan för företagen, vilket gör att företagare kan spendera mindre tid med att möta alla typer av regler. Då kan vi sedan återinvestera sparade pengar i framtiden så att sysselsättningen kommer att öka igen. För att göra entreprenörskap attraktivt igen vill DPK att företagaren under de första åren betalar bara 5% inkomstskatt. Kommunerna måste förbättra företagsklimatet genom att undanta företag från lokala skatter under de första tre åren. Den som har förlorat sitt jobb i det förflutna vet att det är osannolikt att hitta exakt samma arbete igen. Därför vill DPK ge omfattande möjligheter till utbildning och omskolning, samt på distans via Internet i klasserna. Nederländerna har en hel del hjärna och smarta entreprenörer, men vi måste göra mycket mer. Vänta inte tills någon annan gör det. Goda idéer måste vara väl skyddade, särskilt i EU-sammanhang i Europeiska patentverket, men det är inte allt. Universitet, skolor och forskningsinstitutioner bör vara betydligt fler, med de bästa idéerna från Nederländerna. Det är vår styrka, ungdomen är vår framtid.
Vi passerar mycket börda för nästa generation och vi är helt enkelt tvungna att ge mer uppmärksamhet åt ungdomar.
Obligatorisk utbildning kan sänkas till 16 år, förutsatt att det fortsätter i lärlingsutbildning, för att lära sig ett yrke i praktiken. Läroavtalsutbildning måste därför återigen återställas så att hantverk återfår den plats i samhället som den förtjänar! Det finns ett stort behov i framtiden.

Turning Point 2: Bättre säkerhet är en central uppgift för staten och bör så förbli. Under vissa förhållanden, kan säkerheten läggas ut på privata säkerhetsföretag, förutsatt att kostnaderna minskar och kvalitén ökar. Alla oroar sig över sin egendom. Och det med rätta, om du har arbetat i flera år för att köpa något vill du inte att det ska vara skadat eller stulet. DPK vill att polisen noggrant revideras. Detta är möjligt genom införandet av en nationell polis med vald polischef, men också genom att engagera medborgarna i undersökningen. Det är väsentligt att sannolikheten för upptäckt ökas. Efter självständigheten innebär det också att själva lösa konflikter. Varför ska vi gå till domstol och tro att de kan lösa våra problem? Ofta blir det värre och tar längre tid. DPK tror att medborgarna själva genom en mellanhand (medlare) försöka hitta en lösning på deras problem ska få ett streck för det. Säkerhetspersonal som polis, brandkår, ambulans och armén bör väl kunna fortsätta sitt arbete. Det måste omorganiseras här och där, men deras grundläggande uppgifter bör inte bli lidande. För stora affärshändelser bör inte säkerhetspersonal betalas av skattebetalarna utan av arrangören. Fängelsesystemet måste radikalt revideras. När det gäller försvaret, mycket kan göras. Armén måste göras mindre. Omfattande samarbete med den tyska armén är uppenbar. Konflikterna i framtiden är i luften och till havs bekämpas. På land är brigaden eller marinkåren utplacerade. DPK vill därför långtgående förbättringar i våra väpnade styrkor inom budgeten genom att köpa mindre och andra enheter. Utrustningen måste vara lämpliga för mark på hangarfartyg. DPK vill fokusera mer på drönare och andra moderna sätt att skydda sig.

Turning Point 3: Effektiv Healthcare Oberoende betyder inte det hur ser ut för dig själv, men det innebär att vi kommer att få det tillsammans utan regering. Stolta över att kunna hjälpa sig själva och andra. Det är poängen! Kostnaden för vårt hälsovårdssystem: det kostar en förmögenhet medan pensionärer bara tvättas en gång i veckan. Det beror på att det inte finns tillräckligt med övervakning och för mycket vårdinstitutioner slås samman oroar fabriker. Ge fabriker medel där våra sjuka släktingar tynar bort. Detta måste upphöra! DPK vill gå tillbaka till sjukhemmet av vårdare och volontärer genom att ge dem en avgift. Grannar som passar lika på barnen och pensionärer igen för att öka familjen genom byggandet av skyddat boende. DPK vill därför uppmuntra uppförande eller renovering av Generation Real Estate, som enligt vår mening framtiden. Dessutom DPK kommer att omstrukturera hälso- och sjukvården noggrant genom betydande besparingar på administrationen. Detta kan lätt uppnås genom att bilda en mall som varje direktör eller chef tilldelas av så många vårdpersonalen per enhet. På grund av detta kan vi lösa de ständigt växande problemen hälso- och sjukvårds själv och driva det här problemet till nästa generation. I självtillit innefattar naturligtvis rätten till självbestämmande, men under ännu att komma överens om regler.

Vändpunkt 4: Övrigt hushålla Nederländerna har nu den största regeringen / semi regering Europa och vissa hävdar: världens 60 procent av vad vi tjänar i det här landet går till regeringen. På 50-talet fanns det 45% av våra inkomster till staten. Numera genomsnittet i Europa under 50%. Vi känner oss inte tvingade att skära tillbaka kraftigt. DPK för omfattande nedskärningar för att göra det här landet konkurrenskraftiga igen i världen. Därför ska affärsklimatet förbättrats och sysselsättningen växa igen. Med statliga jobb kan vi rädda vår ekonomi, vi måste dra åt bältet. Därför bör nedskärningar vara kraftigt på statliga subventioner och utvecklingsbistånd. Utvecklingen kan ske igen på frivillig basis, varje år spenderas miljarder på bidrag som du aldrig bett om. Regeringen spelar Santa Claus med våra surt förvärvade pengar. De flesta politiker vet det, men vågar inte säga: Playtime är över. Även DPK kommer att göra betydande nedskärningar genom långtgående förenkling av lagstiftningen. Genom öppenhet och effektivitet kan många miljarder sparas. Ett exempel är platt skatt. En av grundarna av DPK är den första att komma med en platt skatt i partiet. Nu ser vi att andra parter har tagit upp idén. Genom att införa en platt skatt, kan många regler avskaffas. Många avdrag försvinner och där uppmuntran behövs, kan lån lämnas. DPK kommer att slippa platt skatt genom att ge garantier. Öka EU: s bidrag är motsättning till vår princip självtillit. Vårt land ger högsta nettobidragsgivare per capita till Bryssel. DPK är därför att vårt bidrag till Bryssel med 20% minskar drastiskt. Många saker som förmodligen infördes genom Bryssel kan vi bäst definiera sig i vårt land, eftersom vi måste få ut själva. Omfördelningen av kassaflöden bör ses via Bryssel.

Vändpunkt 5: Starkare ekonomi Vad gör regeringen med våra pengar? De flesta människor vet inte. Vad vi vet är att det finns alltför många toppbetalda löner och att det finns oklara subventioner i stor skala. Men det finns mer att göra, mycket mer. Och nu vad som måste göras. För att göra det, vill de låna mer pengar, så vår regering höjer hastigheten till kanske 70%. Men även gå vidare och vi är den rikaste kommunistiskta landet i världen! Det här måste upphöra. Av DPK kan göra skillnaden tydliga och transparenta åtstramningspolitik. Inte slösa men själva arbeta oss ut ur dalen. Därför vill DPK inom fem år för att balansera budgeten. Vidare beskatta medborgarna inte passar in på alla där. Ökningen av mervärdesskatten är ett olyckligt misstag, eftersom att medborgarna kommer att bli ännu fler tygla sina utgifter och kommer att ytterligare kyla ner ekonomin. Pendelskatten måste avskaffas. Dubbelbeskattningen av medborgarna bör avskaffas. DPK är för avskaffandet av arvs- och gåvoskatten.

Vändpunkt 6: Återställ bostadsmarknaden Bostadsmarknaden är på sista versen. Det finns knappast några hus sålda. Det är olyckligt, eftersom det för många år på bostadsmarknaden var den drivande kraften bakom ekonomin. Totalt bostadsmarknaden var i stort sett cirka 35% av vad vi förtjänat varje år. Utan återvinning av huset följer därmed ingen återhämtning i ekonomin? Naturligtvis gick det bra under en lång tid och hade en hel del människor i detta land dra nytta av ökningen av de genomsnittliga bostadspriserna. Men under de senaste åren finns det förslaget och det måste göras åt det. Därför DPK vill regeringen att dra tillbaka så småningom från bostadsmarknaden. Alla har fått nog av de stora institutioner som betalar topp löner. Återigen, med DPK (som för hälso- och sjukvården)kan man använda mall besparing. Samtliga styrelseledamöter och chefer måste ansöka om sina egna jobb.Som en mall för verkstaden, allt tas bort utanför mallen. Skall bostadsrättsföreningen återgå till ledningen för respektive kommun med särskild hänsyn till de äldre och behövande. Detta gör bostadsbeståndet kommer att göras öppnare och mer konkurrenskraftig. En avgörande punkt i homeownership är bolån. Bankerna har blivit mycket motvilliga. DPK vill bryta detta dödläge av bankerna för att tvinga dem att finansiera den återstående skulden för den tidigare hus i inteckning för att den nya fastigheten. Dessutom vill DPK tvångs auktionen av bostäder reviderats och återinförande av svurit mäklare, så länge priserna inte kommer går upp. För att ytterligare förbättra situationen på bostadsmarknaden DPK också vill uppmuntra möjligheten att utnyttja pensionsreserver för att betala av lånet. En nationell inteckning och sparbank inredning.

Turning 7: Anpassnings kommun Den kommun där vi lever är hörnstenen i vårt samhälle. Det är därför vi vill att vår stad finns för dess invånare. Hur gör vi det? Genom att organisera fler möten på lokal nivå och på så sätt att involvera människor tillbaka till samhället. Till exempel genom att en vald borgmästare och en vald polischef. Men också av utsedda administratörer att tvinga sin integritet igen, genom att kunna ekonomiskt ansvariga i händelse av fakturerbara vårdslöshet. Det gäller fortfarande för oss alla, varför inte för våra förare? Kommunerna måste ha gemensamma taxor för alla tjänster som ska genomföras på nationell nivå, såsom pass och körkort. Varje uppgift förs vidare av regeringen bör kompenseras till kyrkan. Alla regeringar måste manifestationer av religionen både människor och byggnader är inte synliga. Detta gäller för alla religioner. Dessutom DPK gynnar ett burkaförbud på offentliga platser eftersom det är inte bara kvinnor simpla men även säkerhetsrisker att göra.

Vändpunkt 8: Kritiska i Europa, euron och Europa har under många år varit synonymt i vårt land. Som en av grundarna och pionjärer i Europa, har Nederländerna alltid haft en tydlig ståndpunkt. Men enligt DPK kommer inte det att gå tillräckligt långt.  Det enda sättet att genomdriva absolut budgetdisciplin är att de sydliga länderna står under förmyndarskap, kommer det att behöva klargöra garantier i form av säkerheter. Neuro, dela den monetära unionen till en stark och svag valuta bör undersökas. Vad som egentligen händer i Bryssel.? Ingen kan berätta mer. Vi har en ny byråkratisk ångvält som kan uppstå när vi inte har mer grepp. Även här vill ansöka DPK mall sparande. Men det går mycket längre än så. Det måste finnas demokratisk öppenhet med direktvalda guvernörer. För att uppnå detta DPK bryta upp den europeiska konventionen och därmed åstadkomma en vändpunkt i Europa.

Vattendelare 9: Performance Utbildning Såvitt DPK, det är att uppnå vissa fasta varv i utbildningen.Återinförande av lärlings, sänker obligatoriska och obligatoriska omskolning har nämnts. Men det finns mer. I likhet med andra myndigheter har också utbildningsinstitutioner under sparmallen. Av alla chefer och direktörer blir prestandakrav jämfört med deras faktiska effektivitet. Detta kommer att ge särskilt i nivåer att spara pengar. DPK gynnar neutral och opartisk utbildning. Det är viktigt att kvaliteten på utbildningen igen kommer i förgrunden. DPK anser att detta är möjligt genom införandet av prestationslönen, både för studenter och för skolor. Det är därför vi vill att vår stad finns för dess invånare. Hur gör vi det? Genom att organisera fler möten på lokal nivå och på så sätt att involvera människor tillbaka till samhället. Till exempel genom en vald borgmästare och en vald polischef. Men också av utsedda administratörer att tvinga sin integritet igen, genom att kunna ekonomiskt ansvariga i händelse av fakturerbara vårdslöshet. Det gäller fortfarande för oss alla, varför inte för våra förare? Kommunerna måste ha gemensamma taxor för alla tjänster som ska genomföras på nationell nivå, såsom pass och körkort. Varje uppgift förs vidare av regeringen bör kompenseras till kyrkan. Alla regeringar måste manifestationer av religionen både människor och byggnader är inte synliga.

Vändpunkt 10: New Energy

DPK kommer att drastiskt minska beroendet av utländsk olja. Huvuddelen av oljeproduktionen sker i länder med föråldrade regimen. Vissa parter vill ha mer grön energi, och de talar ofta om väderkvarnar. Det finns tillräckligt med vind i Nederländerna, men vindkraftverk är dyra och olönsamma. Därför DPK är emot användning av vindkraftverk med statliga subventioner. Solpaneler är ett lönsamt alternativ även om det är mindre sol i vårt land. Genom ökad effektivitet är med solpaneler faktiskt spara pengar på hushållsnivå. Naturligtvis regeringen med en kvalitetsmärkning för solpaneler kommer. Måste också kan förse hushåll med förändringar i energihantering med förbättrad hem isolering och betydande besparingar på energikostnader. DPK vill uppmuntra den här typen av initiativ för ny energi avsevärt. DPK är därmed starkt stöder tillhandahållandet av räntefria lån i stället för att ge stöd. Energikostnaderna kommer att stiga under de närmaste åren. För att stanna är DPK innovations alternativ till det nuvarande kärnkraft.

Turning 11: Holländskt Natur Vad kommer att hända med vår vackra natur, kommer det också att finnas en hel del förändringar under de närmaste åren. DPK vill behålla stora naturområden och mer effektivt. Om mindre naturen inte kan förenas, måste de avyttras. DPK står med båda fötterna på jorden i naturen.Effektiviteten av parkerna bör ses över med tonvikt på rekreation och utbildning. Dessutom bör det förbli ren, vår natur. Förorenarna måste hanteras ordentligt. För rengöring av parker, människor kan användas behålla sina fördelar, men att skydda vårt landskap börjar med dig själv. Under de senaste åren har det varit riktigt vad man ska göra åt den globala uppvärmningen och klimatreglering. De klimatkonferenser har gradvis blivit till åtlöje. DPK är tydlig: den globala uppvärmningen är 99% bestämd genom solen.

Turning 12: Solid Infrastruktur Infrastrukturen i vårt land har länge varit under press. Så småningom börjar minska trafikstockningar på motorvägarna, men det kan göra mycket bättre. DPK vill att höger körfält på motorvägen endast komemr att användas för lastbilar. På många håll kommer igen bilköer när konjunkturen vänder upp, vill ha en dynamisk användning av vägen på tider DPK. Detta kan ske genom ökad användning av nödkörfältet, som kontrolleras av matrisskyltar och trafik vägledning. Slutligen är DPK för en släpphänt politik för att förbättra trafikflödet och minska obehag. Breddningen till 10% överskrider hastighetsgränsen är ett exempel. Regeringen har ett huvudansvar för att låta folk komma snabbt till sin destination. Detta är avgörande för en modern ekonomi. Därför måste det finnas på banan.